Disclaimer

De informatie op deze website van Aluwwalls is met zorg samengesteld. Uiteraard kunnen er ondanks deze zorgvuldigheid typfouten of wellicht verouderde informatie voorkomen. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Aluwwalls kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de op deze website vermelde informatie. Alle informatie is daarom ook onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Aluwwalls behoudt zich ten alle tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving haar website en/of de inhoud daarvan te actualiseren, corrigeren of anderszins te wijzigen. Alle inhoud van deze pagina’s, zoals afbeeldingen, teksten, logo’s op de website van Aluwwalls mogen niet worden gebruikt door derden, tenzij Aluwwalls hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.